Maak kennis met het huis van de toekomst, het meest energiezuinige huis van Vlaanderen. Architect Koen Vandewalle ontwierp het ‘passiefhuis’, dat volledig onafhankelijk is van het energienet. Zo is hij al zeker klaar voor 2021, want vanaf dan worden er strenge energieregels van kracht.

Vanaf 2021 moeten huizen in Wallonië en Brussel passief zijn, in Vlaanderen doen we vanaf dan aan ‘BEN-bouwen’ (Bijna Energie Neutraal). Wallonië en Brussel leggen dus nog strengere regels op dan Vlaanderen voor nieuwe woningen. Ben woning bouwen

Het huis van Vandewalle is quasi zelfvoorzienend. Nu betaalt hij maandelijks nog 25 euro per maand aan noodstroom, maar ook dat moet op termijn 0 worden.

De bekendste weerman van het land – Frank Deboosere – blijft erop hameren: “Het is vijf voor twaalf. 2017 was een jaar van pieken voor het klimaat. Het jaar stond in de top drie van warmste jaren ooit en de concentratie aan broeikasgassen was nog nooit zo hoog. En daar zit de mens zeker voor iets tussen.” Met andere woorden: de klimaatopwarming wacht niet totdat wij met z’n allen nieuwe regels en wetten hebben gestemd over de BEN(Bijna-Energie Neutraal)-opvolger . De échte vraag is dan ook: Waar moeten we vandaag nog mee starten?

Wij hebben als samenleving grote nood aan een visie die alle betrokkenen verbindt. Dit impliceert dat iedereen zich daadwerkelijk zal moeten engageren voor duurzaamheid en energie: de overheid, de ondernemingen, de werknemersorganisaties, de milieubewegingen … en ook de burgers.

Iedereen mee het bad in!

Voor het terugdringen van de CO2-uitstoot en het fijn stof moet iedereen mee het bad in! We zullen allemaal bijvoorbeeld ons woon-werkverkeer moeten aanpassen, houtkachels en open haarden afzweren en onze centrale verwarming thuis vervangen door een warmtepomp of nog beter een aansluiting op een warmtenet. Het is dus hoogtijd om de milieu-impact in rekening te brengen. Het is hoogtijd dat we zorgzamer omspringen met onze natuurlijke rijkdommen en levensruimte.

Maar wat betekent dit nu voor de (ver)bouwer?

De CO2-uitstoot moet zoals gezegd drastisch naar omlaag. Vanuit de Europese overheid worden almaar strengere klimaatnormen opgesteld, met als deadlines 2020, 2030 en 2050. Laat het gebouwenpark nu net een van de grootste CO2-vervuilers zijn. Tegen 2020 moet de CO2-uitstoot met 20 procent naar beneden in vergelijking met 1990. In 2050 is dat zelfs 80 tot 95 procent. Nog een lange weg te gaan… Ons bouwlandschap is de laatste tien à vijftien jaar dan ook stevig door elkaar geschud. Termen als passief, bijna-energieneutraal (BEN), lage-energie en energiepositief deden hun intrede als vrijwillig of wetgevend antwoord op de uitdagingen.

Vandaag weet jij als bouwer of verbouwer dan ook waar je aan toe bent. Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in België BEN zijn, terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de passiefstandaard focust. Daarnaast introduceerde het Vlaams Energieagentschap dit jaar het S-peil, waardoor isoleren en zonwering een stuk meer doorgedreven moeten worden, toch zeker voor grote vrijstaande villa’s. Waar deze vroeger werden bevoordeeld door het K-peil, is dat nu gecorrigeerd. Wie in de toekomst een riante villa wil bouwen, zal dus een extra energetisch tandje moeten bijsteken. En ook voor renovatie zijn er duidelijke doelstellingen. Daar is de horizon 2050, en het doel een E-peil van 60 of een EPC van 100. En ook hier wordt er gewerkt aan een verbeterde rekenmethode met EPC+.